Seniorska ekipa za sezonu 2022/2023

Stoje: Bašić Adnan, Mehanović Ilma, Bašić Amina, Cerić Nejra, Bukvić Amina, Šabić Emina, Maglajkić Nejla, Latifović Adnana, Latifović Adna, Latifović Alena, Šabić Omer (Pomoćni trener)
Čuće: Mujkić Lamija, Frkatović Naida, Bajrić Vildana, Karahasanović Nejra, Mačak Ajna, Mehinagić Amna, Šehić Sara, Čosić Jasmina